Botanika Tarım Antalya'da yerleşik uçucu ve sabit yağların üretim ve satışı üzerine çalışan şirketidir. Türkiye coğrafik ve ekolojik şartlardan dolayı, bitkisel çeşitlilik açısından oldukça zengin olmakla beraber 12000 den fazla bitki türünün takriben üçte biri endemiktir.

Şirketimiz doğada bulunan ve yüzyıllardır insanlığa şifa kaynağı olarak sunulan bu bitkilerin tohum, çiçek, yaprak, gövde gibi farklı kısımlarında bulunan esansiyel yağlarını en saf ve doğal haliyle tüketicilerimize sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Esansiyel yağlar bitkiden bitkiye farklılık göstermekte olup bitkilerin botanik isimleri bu yağların tanımlanmasında en belirleyici faktördür. Herhangi bir uçucu yağı benzersiz kılan ve belirli faydalar sağlamasına neden olan içinde bulunan aromatik bileşenler ve bunların kendi aralarındaki hassas oranlarıdır.

Araştırmalar saf uçucu yağlarda, yağın bileşiminin bitkilerin yetiştiği coğrafi konuma, ekolojik koşullara, hasat dönemi ile birlikte Distilasyonu yöntemine ve süresine bağlı olarak değişebildiğini göstermektedir. Üretim sürecinin her adımını esansiyel yağ ürününün kalitesinin kritik bir belirleyici unsurlardan biri haline getirir.

Sürdürülebilir kalite şirketimizin temel politikalarından biridir. Bu kapsamda hasattan son ürüne kadar tüm aşamaları kontrol ettiğimiz süreci en iyi yöneterek, ürünlerimizi % 100 saf ve doğal olarak üretiyoruz. Ürünlerimizin doğasını ve kalitesini esansiyel yağ bileşenleri (GC-FID / MS), optik rotasyon (Polarimetre), yoğunluk, kırılma indisi vb. analizlerle destekliyoruz.